Az Art’s Harmony Társaság műsorai a "Lázár Ervin Program" keretében 2020

Az Art’s Harmony Társaság műsorai a "Lázár Ervin Program" keretében 

 Verselő muzsika, Muzsikáló versek - interaktív művészeti foglalkozás

ZENE és VARÁZSLAT – Lásd, amit hallok, érezd, amit látok!

Zene, mese, játék

 - Palotai lakoma – látogatás Mátyás király udvarába

Beszélő Muzsika – Egység a mindenséggel

Beszélő Muzsika – Bartók Hegedűduók – Kettesben Bartókkal

Beszélő Muzsika – Chaconne a kezdetektől egy közös improvizációig

Beszélő Muzsika – Ég szülte földet

Beszélő Muzsika – Gyógyító muzsika

Beszélő Muzsika – Hegedűről hegedűvel

Beszélő Muzsika – Ruralia Hungarica

Gyermekláncfű – a magyar zene alakulása a törzsszövetségtől napjainkig

A Mária énekektől a tangóig – A középkori magyar nyelvű Mária énekektől az argentin tangóig


 

Az Art’s Harmony Társaság működésében meghatározó előrelépés volt 2019-ben, hogy bekerült a Lázár Ervin program műsor szolgáltatói közé, így a 20 év során felhalmozott szakmai tudás és tapasztalat eredményeit hasznosíthatjuk a program céljainak elérésében.

 

 


A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat alapján a Kormány által életre hívott Lázár Ervin Program keretében, amely célja biztosítani, hogy szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül, egyenlő eséllyel jussanak el az ország általános iskolás tanulóihoz magas művészeti értéket képviselő és a magyar kulturális örökséget ápoló és közvetítő előadások, a kiírt pályázaton Társaságunk a következő műsorokkal került be a programba: 


2. osztályosoknak

Verselő muzsika, Muzsikáló versek - interaktív művészeti foglalkozás


„Verselő muzsika, Muzsikáló versek” – az adott korosztály tananyagában szereplő kötelező versekből választott versek improvizatív megzenésítése a gyerekek közreműködésével, egyeztetve a meghívó iskola szakmai felelősével. Az előadás végső célja az alapvető zenei ismeretek átadásán túl, hogy a tanóra végére közösen megzenésített verset közösen elő is adjunk: utazást téve ezzel a zeneszerzés és előadás kreatív világába. Azzal, hogy bevonjuk a gyerekeket az alkotási folyamatba olyan élményhez juttatjuk őket, ami nem csak az ismeretek könnyebb befogadását segíti, hanem fejleszti kreativitásukat is.

Az óra folyamán hangszerekkel, zenei alapfogalmakkal, zenei formákkal ismerkedünk, értelmezzük a verset és közösen keressük meg a hangulatok lehetséges zenei kifejezésmódját. Mindenki kap feladatot, aktívan részt vehet a közös munkában.

Az órákat Bartha Katalin hegedűművész, tanár és hangterapeuta tartja, aki több mint 30 éve áll vagy a színpadon vagy a pulpituson. Néhány évvel ezelőtt az improvizáció és az elektronikus hangszerek felhasználása új utakat nyitott művészetében. A „Beszélő muzsika” és a „Korok zenéje” korábbi nagy sikerű előadássorozatok után, az ősi hangkeltő eszközöktől a klasszikus hangszereken keresztül a modern elektronikus lehetőségeket felhasználva indította el új, gyerekeknek szóló foglalkozását.

http://www.barthakat.hu/beszelo-muzsika/verselo-muzsika
www.katango.hu
https://www.facebook.com/barthakat.hu/
https://www.youtube.com/channel/videos


ZENE és VARÁZSLAT – Lásd, amit hallok, érezd, amit látok!

A másodikos korosztály már egy olyan korcsoport, akik megtanulták a betűket, kezdik lassan azokat szavakba, majd mondatokba szerkeszteni. A számokkal is ez a helyzet: egyre nagyobb a megszerzett, bővülő tudás által megalkotható műveleti kombinációs lehetőség, és így a felfedezés öröme is. Hogy ez az ismeretük ne csak a racionalitás szintjén maradjon, így kívánunk ebbe a programba becsatlakozni, több évtizedes tapasztalattal, aminek meghatározó elemei voltak a gyerekek tanítása, gyerekekkel való foglalkoztató programok, kreatív és technikai foglalkozások, zeneelmélet-, bűvészetoktatás, szaktudás hasznosítása, versenyeken, kreatív 

munkában való részvét, művészeti rendezvények szervezése, fellépések.

 A betű a hangoknak a jele. Egy betűhöz vagy számhoz hangokat is megfeleltethetünk, a bűvész vagy a játékos kártyája is betűvel, számokkal jelzi a kártya értékét. Hallgassuk meg az „A”-betűt, nézzük meg a kártyabeli megfelelőjét. Egy írott szó már maga a dallam, több mondat már maga a mű, vagy akár egy kész bűvészmutatvány. Ennek a felismerésére, megismertetésére állítottuk össze e játékos, humoros, könnyen megérthető, interaktívan bekapcsolódható, családi jellegű bemutató- előadásunkat. 
A művészet, ezután már nem csak mint absztrakt fogalom, hanem sajátságos, szó szerint kézzel fogható, megérthető élményt képes nyújtani. A zeneiség hangjait különböző hangszerek, hangszercsoportok bemutatóival illusztráljuk, közénk csatlakozva a gyerekek. Eljutunk a hangoktól a szólamokon át a teljes zeneműig. A hangoknak élete van: vidámak, szomorúak, erősek, bátrak, várakozóak, túlfűtöttek, csendesek. Ezeket is megfigyeljük, átéljük.

A bűvészet a trükkök, a csodák, a mozgás kifejeződése. Már ez sem kevés. Mi lenne, ha még a zenével is párosítanánk? Talán már egy színházat is kaptunk?!

Összegezve: A művészet alapelemeitől kiindulva, kapcsolódva tartunk az egyre nagyobb rendszerek felé, így rálátásunk lesz a komplex dolgokat összefüggővé tevő alkotóelemek létjogosultságára. És ezek a társművészeti elemek egymással is párosítható, újabb művet, élményt hoznak létre. A másodikos korosztály felfedezői igényeinek szeretnénk ezzel eleget tenni, az ő megérthetőségi szintjükön, érthető, játékos, interaktív formában, Budapesti és vidéki általános iskolákban egyaránt.


Zene, mese, játék

A Zene-mese-játék programunk alsó tagozatos gyerekeknek szól, A LEP program keretében 2. osztályosoknak, akiket egy közös játékra invitálunk. A meghívó iskola tanáraival egyeztetve a tananyaghoz kapcsolódó történeteket játsszuk el közösen. A gyerekek aktívan részt vesznek az előadás létrehozásában, közösen értelmezzük a szöveget, megkeressük a megfelelő mozgás- és zenei kifejezőeszközt hozzá.
A cél, hogy azon keresztül, hogy az óra végére elóadjuk a közösen megálmodott előadást, a gyerekek számára önkifejező eszközöket adjunk, megéreztessük velük, hogy az érzéseiket a szavakon túl művészeti formákba önthetik, támogatást adjunk a bennük élő kreativitás művészeti megnyilvánulására, felkeltsük az erre irányuló igényüket. A foglalkozást és előadást Bartha Katalin hegedűművész, tanár és hangterapeuta vezeti, aki több mint 30 éve áll hol a színpadon, hol a pulpituson. Néhány évvel ezelőtt az improvizáció és az elektronikus hangszerek felhasználása új utakat nyitott művészetében. A „Beszélő muzsika” és a „Korok zenéje” korábbi nagy sikerű előadássorozatok után, az ősi hangkeltő eszközöktől a klasszikus hangszereken keresztül a modern elektronikus lehetőségeket felhasználva indította el új, gyerekeknek szóló kurzusait.

http://www.barthakat.hu/
www.katango.hu
https://www.facebook.com/barthakat.hu/


Palotai lakoma – látogatás Mátyás király udvarába

 

A műsor a reneszánsz udvari élet mozzanatait idézi fel korhű megjelenítéssel. A „vendégeket” reneszánsz énekes és hangszeres muzsika gyönyörködteti, hangulatos költői művek hangzanak el, majd táncosok mutatják be, milyen táncokat is jártak eleink, de a bajvívók sem maradnak távol.

 

A műsor résztvevői a kort idéző jelmezben jelennek meg, de nem csak a megszólaló szövegek és zenék, hanem a hangszerek is korabeli másolatok.


4. osztályosoknak

Beszélő Muzsika – Egység a mindenséggel

Évek óta foglalkoztat az ember energetikai kapcsolata a világgal, környezetével, különös tekintettel ebben a zene szerepére. Ez a kapcsolat jelenik meg abban a folyamatos kommunikációs áramlásban is, ami minden és mindenki között állandóan jelen van, és aminek csak elenyésző része a tudatos kommunikáció. A zene a tudatos terület határán van és egyben az egyetlen olyan kommunikációs csatorna, ami közvetlenül a lélekre hat. De hogyan működnek bennünk azok a mechanizmusok, ami ezeket a hatásokat létrehozzák? mitől közös? mitől  egyéni? miért érthetjük ugyanazt szavak nélkül? hogyan érezhetjük ugyanazt? érezhetjük-e ugyanazt? A kiindulópont mindig 1-1 konkrét zenemű, zenei gondolat, de itt nem egy adott darab elemzéséről van szó, (a zenetudományi, 

zenetörténeti, zeneelméleti ismeretekből csak a megértéshez legszükségesebb dolgokat említem), hanem azokat a kapukat próbálom meg körüljárni, és átjárhatóvá tenni, amin keresztül a zene hat ránk. Azokat a mechanizmusokat megismerni, amik működnek bennünk zenehallgatás közben és amitől értjük a zenét, pedig sokszor nem tudunk tudatos szinten megfogalmazni semmi kézzelfoghatót. Vannak zenék, amit ha hallgatunk az az érzésünk, hogy ez így tökéletes, nem lehet másképp. Hangjai úgy illeszkednek bele a világba, hogy hallgatása közben át tudjuk adni magunkat a pillanatnak, amikor a  hangban benne van az egész világ, és ezzel egységben érezzük magunkat. Mi ennek a titka? De legalábbis mi az, amit korlátozott fogalmainkkal le tudunk 

írni? A beszélgetés egy közös kutatás a saját érzéseink, a zenén keresztül a  megnyíló világ felé. Honnan ered a zene? Milyen a fizikai törvényszerűségek működnek benne? Mitől lesz zene, hogyan hat a lélekre, szellemre, az egész személyiségre? A vezérfonal Bach g moll hegedű szólószonátája, de illusztrációként más zenék is elhangzanak, az előadást kivetített képi háttér teszi gazdagabbá. A beszélő muzsika sorozat az interaktivitáson, az együtt gondolkodáson  és a multimádiás eszközök használatán keresztül az ismeretek élményszerű  átadását teszi lehetővé. Az órákat Bartha Katalin hegedűművész, tanár és hangterapeuta tartja, aki több mint 30 éve áll vagy a színpadon vagy a pulpituson. Az ősi hangkeltő eszközöktől a klasszikus hangszereken keresztül a modern elektronikus lehetőségeket is felhasználva indította el gyerekeknek szóló sorozatát.


Beszélő Muzsika – Bartók Hegedűduók – Kettesben Bartókkal

A bartóki életmű az emberiség magas-kultúrájának legjavát, évezredekből merítő és évezredre mutató tudást és tapasztalatot hordoz. A 44 zenei miniatűr csokrai között lehetőség nyílik beszélgetni ennek a kincsnek az eredetéről, jelentőségéről és nekünk szóló üzenetéről.

A beszélő muzsika sorozat az interaktivitáson, az együtt gondolkodáson és a multimádiás eszközök használatán keresztül az ismeretek élményszerű átadását teszi lehetővé.

Az órákat Draskóczi Eszter és Bartha Katalin hegedűművész, tanár és hangterapeuta tartja, aki több mint 30 éve áll vagy a színpadon vagy a pulpituson.
Az ősi hangkeltő eszközöktől a klasszikus hangszereken keresztül a modern elektronikus lehetőségeket is felhasználva indította el gyerekeknek szóló sorozatát.

http://www.barthakat.hu/beszelo-muzsika/2019-12-15-kettesben-bartokkal.html


Beszélő Muzsika – Chaconne a kezdetektől egy közös improvizációig

Állandóság és változás, törvény és szabadság az univerzumban – és természetesen ennek kifejezése a zenében.
A XVII. század óta máig számos szerző élt a forma adta lehetőséggel, de minden idők leghíresebb Chaconne-ja Bach d-moll Partitájának utolsó tétele.

Ennek megszólaltatása mellett természetesen néhány érdekességet is bemutatunk egészen a modern elektronikus lehetőségekig, majd egy közös improvizációval zárjuk a koncertet, melybe a hallgatóság is bekapcsolódhat.

A beszélő muzsika sorozat az interaktivitáson, az együtt gondolkodáson és a multimádiás eszközök használatán keresztül az ismeretek élményszerű átadását teszi lehetővé. Az órákat Bartha Katalin hegedűművész, tanár és hangterapeuta tartja, aki több mint 30 éve áll vagy a színpadon vagy a pulpituson. Az ősi hangkeltő eszközöktől a klasszikus hangszereken keresztül a modern elektronikus lehetőségeket is felhasználva indította el gyerekeknek szóló sorozatát. 

http://www.barthakat.hu/beszelo-muzsika/beszelo-muzsika-chaconne.html


Beszélő Muzsika – Ég szülte földet

Az év legvilágosabb napja, a nyár beköszöntekor egyaránt köt bennünket a természethez, a földhöz és a lelkünkben megszülető fényhez. Olyan ünnep ez, amely éppúgy kapcsolódik a szentek életéhez, mint az archaikus természet- és termékenységvarázsló szokásainkhoz. Lázár Györggyel, Nagy Ottóval és táltos-dobos barátainkkal összegyűjtöttünk egy kis csokrot az ide kapcsolódó zenékből, amikből talán megérezhető, mi az a közös gyökér, amiért kultúrától, kortól függetlenül mélyen hat ránk.

A beszélő muzsika sorozat az interaktivitáson, az együtt gondolkodáson és a multimádiás eszközök használatán keresztül az ismeretek élményszerű átadását teszi lehetővé. Az órákat Bartha Katalin hegedűművész, tanár és hangterapeuta tartja, aki több mint 30 éve áll vagy a színpadon vagy a pulpituson. Az ősi hangkeltő eszközöktől a klasszikus hangszereken keresztül a modern elektronikus lehetőségeket is felhasználva indította el gyerekeknek szóló sorozatát.

http://www.barthakat.hu/beszelo-muzsika/nyari-napfordulo-eg-szuelte-foeldet.html 


Beszélő Muzsika – Gyógyító muzsika

Amióta ember létezik, tevékenységéhez mindig kapcsolódott a zene. A napi tevékenységeket éppúgy áthatotta, mint amilyen meghatározó eleme volt a szertartásainak. Amíg az ember szerves egységben élt a környezetével - aminek a zene is természetes része, addig sokkal erősebb volt védelmi és alkotó képessége. A zenén keresztül a mai szeparálódott világban is meg lehet találni az utat visszafelé, egy egység felé. Miért ez a különleges helyzete a zenének, hogy ennyire áthatja az életünket? Hogyan hat ránk? Hogyan lehet a lélek húrjait hangolni?

A beszélő muzsika sorozat az interaktivitáson, az együtt gondolkodáson és a multimádiás eszközök használatán keresztül az ismeretek élményszerű átadását teszi lehetővé.

Az órákat Bartha Katalin hegedűművész, tanár és hangterapeuta tartja, aki több mint 30 éve áll vagy a színpadon vagy a pulpituson. Az ősi hangkeltő eszközöktől a klasszikus hangszereken keresztül a modern elektronikus lehetőségeket is felhasználva indította el gyerekeknek szóló sorozatát.

http://www.barthakat.hu/beszelo-muzsika/gyogyito-muzsika.html


Beszélő Muzsika – Hegedűről hegedűvel

Történetek, szemelvények, érdekességek a hegedű történetéből, személyes élményekből sok-sok zenével Lázár György (zongora) és Nagy Ottó (cselló, viola da gamba) közreműködésével. A beszélő muzsika sorozat az interaktivitáson, az együtt gondolkodáson és a multimádiás eszközök használatán keresztül az ismeretek élményszerű átadását teszi lehetővé.

Az órákat Bartha Katalin hegedűművész, tanár és hangterapeuta tartja, aki több mint 30 éve áll vagy a színpadon vagy a pulpituson. Az ősi hangkeltő eszközöktől a klasszikus hangszereken keresztül a modern elektronikus lehetőségeket is felhasználva indította el gyerekeknek szóló sorozatát.

http://www.barthakat.hu/beszelo-muzsika/hegedurol-hegeduvel.html


Beszélő Muzsika – Ruralia Hungarica

Mit jelent a zenében a nemzeti? Van-e felismerhető karakterjegye annak a zenének, amelyről a 19-20. században azt mondták magyar/magyaros? Mit adott a zenekultúrának Liszt, Dohnányi, Bartók és Kodály? Ha a zene mindenkié, miért nevezte Kodály par excellence magyar klasszikus zenének népdalainkat? Ha pedig a zene az emberi lélek számára annyira nélkülözhetetlen művészet, miért kell a zenei anyanyelvet tanítani? Beszéljük-e és értjük-e ma zenei anyanyelvünk minden dialektusát? Közreműködik Lázár György (zongora) és Nagy Ottó (gordonka)

A beszélő muzsika sorozat az interaktivitáson, az együtt gondolkodáson és a multimádiás eszközök használatán keresztül az ismeretek élményszerű átadását teszi lehetővé.

Az órákat Bartha Katalin hegedűművész, tanár és hangterapeuta tartja, aki több mint 30 éve áll vagy a színpadon vagy a pulpituson. Az ősi hangkeltő eszközöktől a klasszikus hangszereken keresztül a modern elektronikus lehetőségeket is felhasználva indította el gyerekeknek szóló sorozatát.

http://www.barthakat.hu/beszelo-muzsika/ruralia-hungarica.html


Gyermekláncfű – a magyar zene alakulása a törzsszövetségtől napjainkig

Ahogy a gyermekláncfű kariái egymásba kapcsolódnak úgy fűzzük egymásba a magyar történelem során jellemzően megjelenő zenéket.
Az ősi sámánénekektől a királyi udvarok zenéin, a középkori Mária énekeken, ősi és újabb stílusú népzenéken, a magyar romantika zenéin, Bartókón, Kodályon keresztül eljutunk a mai legújabb zenékig.

Megidézzük a lefontosabb magyar történelmi eseményekhez kapcsolódó közismert dallamokat (török idők, Rákóczi szabadságharc, 1848as forradalom), kitérőt téve az magyar ihletésű európai zenékre is (Mozart Török induló, Haydn Rondo alla Ungasese, Brahms Magyar táncok stb.)
Különleges hangszereket (sámándob, rebek, viola da gamba stb.) és hangszereléseket mutatunk be, (pl. a magyarországon íródott Holdfény szonáta kamarazenei átdolgozásban).

Pergő, interaktív koncert, előadás, amiben a zenekar tagjai mesélnek a zenék között a művekről, vagy a művekhez kapcsolódó érdekességekről, és a gyerekek visszajelzéseinek és kérdéseinek is helyet adunk. 
A műsor összeállításánál tekintettel vagyunk a korosztály életkori sajátosságaira, játékos, humoros megközelítéssel, élményszerűen adjuk át az információkat, mellyel szeretnénk felkelteni a további érdeklődésüket a művészetek iránt. Segítséget szeretnénk adni, hogy könnyebben átlássák az összefüggéseket, fejleszteni a művészi (első sorban a komolyzenei) értékek iránti érzékenységüket.


7. osztályosoknak

A Mária énekektől a tangóig – A középkori magyar nyelvű Mária énekektől a dél-amerikai argentin tangóig

A tangó több évszázados zenei migráció során alakult ki Dél Amerikában, ugyanígy alakult vele a tánc is. A gyökerek visszavezethetőek az európai középkori Mária énekekig, de a magyar népzenével is vannak közös vonásai. A XIX század végétől napjainkig folyamatos fejlődésen ment keresztül, időben elkülöníthető stílusok alakultak ki, és alakulnak folyamatosan.

Összeállításunkban ezt a fejlődési folyamatot követjük nyomon megjelenítve a zenében és táncban kialakult különbségek sajátosságait, külön kitérve a magyar néptánccal való párhuzamokra.

Az előadás azon túl, hogy látványos és magával ragadó élményt nyújt, segít megérteni zenei és tánctörténeti párhuzamokat, összefüggéseket, valamint az előadás után a vállalkozó kedvű résztvevők számára kis ízelítőt tartunk, ahol saját maguk is kipróbálhatják a tangó életérzést.

A tangó más táncokhoz képest sokkal komplexebben hat az egyéni testi-lelki szellemi fejlődésre, felismerve ezt számos helyen terápiaként is alkalmazzák. A mozgáskészlete viszonylag egyszerű, de nagy hangsúly van azon az élő figyelmen, amit a párok egymásnak szentelnek, és amiben manapság hiányt szenvedünk. Aki ezt megtapasztalja és megérzi a működését ennek a szavak nélküli kommunikációnak, az az élete más területein is könnyebben fog harmóniát teremteni.

Az előadók az Európa-szerte ismert és kedvelt, Buenos Aires tangó klubjaiban is vendégszerepelt Tango Harmony Budapest zenekar, valamint a magyar tangó élet nemzetközileg is elismert táncos egyéniségei.

http://www.tangoharmony.hu/hu/


Időpont A rendezvény neve Helyszín
2020. Január 9. Csütörtök
11.00 – 12.00
A Mária énekektől
a tangóig
Mátészalka
2020. Január 9. Csütörtök
12.30 – 13.30
A Mária énekektől
a tangóig
Mátészalka
2020. Január 9. Csütörtök
14.30 – 15.30
A Mária énekektől
a tangóig
Mátészalka
2020. Január 14. Kedd
10.00 – 11.00
A Mária énekektől
a tangóig
Fehérgyarmat
2020. Január 14. Kedd
11.30 – 12.30
A Mária énekektől
a tangóig
Fehérgyarmat
2020. Január 14. Kedd
14.30 – 15.30
A Mária énekektől
a tangóig
Csenger
2020. Január 16. Csütörtök
10.00 – 11.00
A Mária énekektől
a tangóig
Nyírbátor
2020. Január 16. Csütörtök
12.30 – 13.30
A Mária énekektől
a tangóig
Nyírbátor
2020. Február 10. Hétfő
08.00 – 09.00
A Mária énekektől
a tangóig
Pilisvörösvár
2020. Február 10. Hétfő
08.00 – 09.00
A Mária énekektől
a tangóig
Salgótarján
2020. Február 10. Hétfő
13.00 – 14.00
A Mária énekektől
a tangóig
Salgótarján
2020. Február 11. Kedd
11.30 – 12.30
A Mária énekektől
a tangóig
Nagykovácsi
2020. Február 11. Kedd
11.30 – 12.30
A Mária énekektől
a tangóig
Pásztó
2020. Február 11. Kedd
14.15 – 15.15
A Mária énekektől
a tangóig
Bátonyterenye
2020. Február 12. Szerda
08.00 – 09.00
Palotai lakoma Diósd
2020. Február 12. Szerda
11.00 – 12.00
Palotai lakoma Érd
2020. Február 12. Szerda
08.00 – 09.00
Palotai lakoma Törökbálint
2020. Február 13. Csütörtök 08.00 – 09.00 Gyermekláncfű Törökbálint
2020. Február 13. Csütörtök 11.30 – 12.30 Gyermekláncfű Törökbálint
2020. Február 13. Csütörtök 14.00 – 15.00 Gyermekláncfű Zsámbék
2020. Február 17. Hétfő 08.30 – 09.30 Verselő muzsika Baracs
2020. Február 17. Hétfő 11.30 – 12.30 Verselő muzsika Perkáta
2020. Február 17. Hétfő 14.30 – 15.30 Verselő muzsika Pusztaszabolcs
2020. Február 18. Kedd
08.30 – 09.30
Egység a mindenséggel Baracs
2020. Február 18. Kedd
11.30 – 12.30
Egység a mindenséggel Rácalmás
2020. Február 18. Kedd
14.30 – 15.305
Egység a mindenséggel Mezőfalva
2020. Február 19. Szerda
08.30 – 09.30
Zene és varázslat Mezőfalva
2020. Február 19. Szerda
11.30 – 12.30
Zene és varázslat Dunaújváros
2020. Február 19. Szerda
14.30 – 15.30
Zene és varázslat Rácalmás
2020. Február 21. Péntek 08.30 – 09.30 Kettesben Bartókkal Budapest
2020. Február 21. Péntek 11.30 – 12.30 Kettesben Bartókkal Budapest
2020. Február 24. Hétfő 09.30 – 10.30 Palotai lakoma Martonvásár
2020. Február 24. Hétfő 13.00 – 14.00 Palotai lakoma Budapest
2020. Február 24. Hétfő 14.30 – 15.30 Palotai lakoma Budapest
2020. Február 26. Szerda
08.30 – 09.30
Palotai lakoma Budapest
2020. Február 26. Szerda
10.00 – 11.00
Palotai lakoma Budapest
2020. Február 26. Szerda
13.00 – 14.00
Palotai lakoma Budapest
2020. Február 26. Szerda
14.30 – 15.30
Palotai lakoma Budapest
2020. Február 27. Csütörtök 08.00 – 09.00 A Mária énekektől
a tangóig
Érd
2020. Február 27. Csütörtök 11.00 – 12.00 A Mária énekektől
a tangóig
Érd
2020. Február 28. Péntek 08.30 – 09.30 Kettesben Bartókkal Pusztaszabolcs
2020. Március 2. Hétfő 11.00 – 12.00 Gyermekláncfű Békéscsaba
2020. Március 2. Hétfő 11.00 – 12.00 Gyermekláncfű Békéscsaba
2020. Március 2. Hétfő 13.00 – 142.00 Gyermekláncfű Békéscsaba
2020. Március 2. Hétfő 15.00 – 16.00 Gyermekláncfű Békéscsaba
2020. Március 3. Kedd 09.00 – 10.00 Gyermekláncfű Békéscsaba
2020. Március 3. Kedd 11.00 – 12.00 Gyermekláncfű Békéscsaba
2020. Március 3. Kedd 13.00 – 14.00 Gyermekláncfű Békéscsaba
2020. Március 4. Szerda 08.30 – 09.30 Palotai lakoma Dunaújváros
2020. Március 4. Szerda 11.30 – 12.30 Palotai lakoma Sárbogárd
2020. Március 4. Szerda 14.30 – 15.30 Palotai lakoma Adony
2020. Március 5. Csütörtök 08.30 – 09.30 A Mária énekektől
a tangóig
Dunaújváros
2020. Március 5. Csütörtök 11.30 – 12.30 A Mária énekektől
a tangóig
Sárbogárd
2020. Március 5. Csütörtök 14.30 – 15.30 A Mária énekektől
a tangóig
Adony
2020. Március 9. Hétfő 10.00 – 11.00 Gyermekláncfű Gyomaendrőd
2020. Március 9. Hétfő 12.00 – 14.00 Gyermekláncfű Szeghalom
2020. Március 9. Hétfő 10.00 – 11.00 Gyermekláncfű Szeghalom
2020. Március 10. Kedd 08.30 – 09.30 Gyermekláncfű Gyula
2020. Március 10. Kedd 08.30 – 09.30 Gyermekláncfű Gyula
2020. Március 10. Kedd 10.00 – 11.00 Gyermekláncfű Gyula
2020. Március 10. Kedd 11.30 – 12.30 Gyermekláncfű Gyula
2020. Március 10. Kedd 14.30 – 15.30 Gyermekláncfű Békés
2020. Március 11. Szerda 08.30 – 09.30 Gyermekláncfű Tiszaújváros
2020. november 25. Szerda ⋅11:00 – 12:00 Gyermekláncfű Art’s Harmony Studio - Budapest
2020. november 25. Szerda ⋅13:00 – 14:00 A Mária énekektől
a tangóig
Art’s Harmony Studio - Budapest

 


Minden jog fenntartva © by Art’s Harmony